Výuka Aj – Wangle school

Již čtvrtým rokem zajišťují výuku ANGLICKÉHO JAZYKA v 1. a 2. třídě lektoři z litoměřické Wangle school. Po ukončení dlouholeté finanční podpory pana Pažouta jsme našli spřízněnou duši v panu Jasenovi Wangelovi, který je ochoten dojíždět za našimi žáky i nadále a to pouze za režijní náklady. Výuka bude ve školním roce 2107/2018 pokračovat každé pondělí, rodiče se na ní budou opět finančně podílet.

Poděkování patří jednoznačně panu Pažoutovi, který stál u zrodu tohoto výjimečného projektu, samozřejmě také panu starostovi Kravař Vomáčkovi, který ze všech sil výuku nejen cizích jazyků podporuje. Díky nim a jejich podpoře vše mohlo začít. Stejné poděkování směřujeme k panu Wangelovi za jeho osobní nasazení a ochotu v projektu pokračovat.

Výuka AJ tímto krokem navazuje dětem během celé docházky na ZŠ Kravaře. První dva roky jako kroužek, dále jako součást ŠVP.

1.9.2017, Zdeněk Šmída, ZŠ Kravaře v Čechách

AJ

 

AJ