Zájmové útvary

Zájmové útvary

Ve školním roce 2018/2019 mohou naši žáci trávit svůj volný čas mimo povinné vyučování dané rozvrhem při těchto aktivitách:

  • DESKOHRANÍpro 1.+5.třída – středa 1230 – 1400uč. Hurtová – ve 2.třídě
  • RUŠTINApro 2.-5. třídu – pondělí 1245 – 1325  uč. Křížová – učebna Aj
  • KNIHOVNA pro 1. i 2. st. – denně 7 – 740 uč. Tesárková
  • PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYpro 9. ročník – čtvrtek 1405 – 1455  uč. Tesárková
  • KERAMIKA pro 1. st. – čtvrtek 1315 – 1445 uč. Z. Kroupová
  • FLORBALOVÁ AKADEMIE pro 1. i 2. st. – pondělí 1345 – 1500 uč. Savva, Marek Dzierža
  • PRŮBĚŽNÉ DOUČOVÁNÍ– pro 1. i 2. st. – pondělí až čtvrtek po vyučování dle možností vyučujících – pouze v případě dobrovolného zájmu žáků

V tomto školním roce pokračují také jednotlivé aktivity projektu OP VVV “Šablony pro ZŠ” a to konkrétně ČTENÁŘSKÝ KLUB a DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ. Přihlásit se na tyto aktivity je možné, účast se potom stává v daném pololetí povinná. Je bezplatná.

  • ČTENÁŘSKÝ KLUB pátek v čase 13.30 – 15.00 hod  p.uč. Tesárková
  • DOUČOVÁNÍ p.uč. Hurtová, Pešková a Tesárková

Do naplnění své kapacity 50 žáků slouží k vyplnění volného času našich nejmenší žáků samozřejmě Školní družina.

Pro žáky 1. stupně, kteří se kapacitně nevejdou do školní družiny, je připraven školní klub, jehož fungování je umožněno díky projektu OPZ MPSV „Prorodinná opatření.

Svou nabídku letos zvětšila Základní umělecká škola z Žandova. Zobcovou flétnu, saxofon a klávesy vyučuje pan učitel Václav FILIPpopulární zpěv paní učitelka Michaela VYHNÁNKOVÁTANEC vyučuje paní učitelka Iveta Štásová.

 

Během velké přestávky a také po vyučování mají žáci díky obci Kravaře možnost projet se opravdovou Formulí 1!

Formule 1

Formule 1