Zájmové útvary

Ve školním roce 2017/2018 mohou naši žáci trávit svůj volný čas mimo povinné vyučování dané rozvrhem při těchto aktivitách:

 • DESKOHRANÍ pro 1.+6.třída – úterý 13.00 – 14.00 – p.uč. Hurtová – v 1.třídě
 • VÝTVARNÝ pro 1. st. – čtvrtek 13.30 – 14.30 – p.uč. Trenčianska – učebna VV
 • RUŠTINA pro 1. i 2. st. – pondělí + středa 12.35 h. – 13.20 – p.uč. Křížová – učebna Aj
 • HISTORICKO – VLASTIVĚDNÝ pro 1. i 2. st. – průběžné výlety 1x za měsíc – p.uč. Tesárková, Pešková a Trenčianská
 • KNIHOVNICKO – ŽURNALISTICKÝ pro 1. i 2. st. – úterý 7 – 7.40h. – p.uč. Tesárková
 • PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro 9. ročník – středa 13.15 – 14.05 – p.uč. Tesárková
 • PRŮBĚŽNÉ DOUČOVÁNÍ – pro 1. i 2. st. – pondělí až čtvrtek po vyučování dle možností vyučujících – pouze v případě dobrovolného zájmu žáků

V tomto školním roce pokračují také jednotlivé aktivity projektu OP VVV „Šablony pro ZŠ“ a to konkrétně ČTENÁŘSKÉ KLUBY, KLUBY ZÁBAVNÉ LOGIKY a DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ. Přihlásit se na tyto aktivity je možné, účast se potom stává v daném pololetí povinná. Je bezplatná.

 • ČTENÁŘSKÝ KLUB pátek v čase 13.30 – 15.00 hod  p.uč. Tesárková
 • ČTENÁŘSKÝ KLUB úterý v čase 13.00 – 14.30 hod  p.uč. Tesárková
 • DOUČOVÁNÍ p.uč. Hurtová, Pešková a Tesárková
 • KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY v úterý v čase 1300 – 1430 hod  p.uč. Hurtová
 • KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY v pátek v čase 14 – 15.30 hod  p.uč. Savvalogolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Jednou týdně vyučuje formou zájmového útvaru Anglický jazyk žáky 1. a 2. třídy pan Jason Wangle (pondělí 11.30-13.30) z litoměřické Wangle school. Tato zájmová činnost je částečně sponzorsky hrazena právě panem Jasonem Wanglem, za což mu patří velký dík. Rodiče doplácí zbytek nutných financí.

Do naplnění své kapacity 50 žáků slouží k vyplnění volného času našich nejmenší žáků samozřejmě Školní družina.

Svou nabídku letos zvětšila Základní umělecká škola z Žandova. Zobcovou flétnu, saxofon a klávesy vyučuje pan učitel Václav FILIP, populární zpěv paní učitelka Michaela VYHNÁNKOVÁ a TANEC vyučuje paní učitelka Iveta Štásová.

Během velké přestávky a také po vyučování mají žáci díky obci Kravaře možnost projet se opravdovou Formulí 1!

Formule 1

Formule 1