Charakteristika a výhody písma

Nové psací písmo je pro děti, které je jednoduché, moderní a odpovídá potřebám současných písařů – dětí i dospělých. Je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Sript podporuje individualitu dětí.

Charakteristika a výhody písma

 1. Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
 2. Písmo má volitelný sklon.
 3. Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, které vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
 4. Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
 5. Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
 6. Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
 7. Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
 8. Comeni Sript má vypracované tahy pro praváky i leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje.
 9. Pro speciální účely je vypracována také bezserifová forma písma (bez možnosti napojení), vhodná například pro děti dysgrafické, mentálně či tělesně hendikepované.
 10. V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.
 11. Zvětšená střední výška je v proporci písma záměrně, neboť je důležitá pro čitelnost.
 12. Nespojitost písmen. Sklon písma, stejně jako šířka písmen je věc individuální. Odstraníme-li ze současné školní normy pouze zúženost, nevyřešíme tím základní problém nečitelnosti. Ta se týká hlavně malé abecedy. Nečitelnost je především důsledkem jednotažného písma. Jak budou děti psát v 7. třídě, když píší nečitelně již ve 3. třídě? Jak náročné to budou mít jejich učitelé?
 13. Někteří kritici říkají, že Comenia Sript je oproti stávajícímu písmu pomalé. Toto písmo může být možná o něco pomalejší, ale zase naopak čitelnější. Je mnoho lidí, pro které je pomalé spojené písmo. Hodnotíme-li však kvalitu písma, nespojené písmo vychází oproti spojenému jako lépe čitelné. Potvrzuje se to v písmu dětí i dospělých.
 14. Comeni Sript není produkt výtvarného světa – staví na ověřených principech, nesnaží se parafrázovat určitý typ přežité estetiky. Zde je na prvním místě funkce písma. U Comenia Scriptu jde o kvalitu komunikace.

Podrobnosti o písmu Comenia Sript nejdete ZDE.

Comenia Sript

Comenia Sript