Dramatický

Pro všechny žáky školy.

Schůzky jsou průběžně.

Iva Pešková, Hana Tesárková