Hygienická opatření od 18.9.2020

V souladu s doporučením MŠMT a nařízením ministra zdravotnictví budou od 18.9.2020 platit na naší základní škole tato pravidla:

  1. Ve společných prostorách školy jsou povinné roušky.
  2. Žáci 2.stupně jsou povinni nosit roušky i během výuky.
  3. Přístup rodičů do školy není zakázán, ale pokud není vaše přítomnost bezpodmínečně nutná prosím vás, abyste na své dítě čekali před školou či v jejím vestibulu.
  4. Výjimkou jsou rodiče prvňáčků, ale i tam žádáme, abyste je doprovázeli maximálně do šatny, kde si je opět můžete vyzvednout. Tento režim předpokládáme pomine po adaptaci dětí na školní prostředí (září-říjen).
  5. Rodiče, kteří si jdou vyzvednout dítě z družiny, zavolají z vestibulu slečně vychovatelce telefonicky, ona vám dítě pošle do šatny.
  6. Ve škole se bude ve velké míře větrat a to při výuce i během přestávek. Pokud je tedy dítě zimomřivé, tepleji ho prosím oblékejte.
  7. Ve všech třídách budou na umyvadlech i nadále mýdla, dezinfekce a papírové utěrky. Zejména časté mytí rukou mýdlem je velmi důležité.
  8. Pokud se během výuky prudce zhorší zdravotní stav dítěte, bude vykazovat známky horečky, kašle či rýmy, odvedeme dítě do karantény (místnost vedle ředitelny) a neprodleně budeme telefonicky informovat zákonné zástupce. Pokud si dítě bude stěžovat na nachlazení již ráno, vůbec ho prosím do školy neposílejte.

Pevně věřím, že společně složitým epidemiologickým obdobím projdeme bez větších komplikací.

Zdeněk Šmída, ředitel školy