Krávy, kam se podíváš

I druhý stupeň navštívil zemědělské družstvo v Blíževedlích, kde jsme se seznámili s chodem místního kravína a bioplynkou, která vyrábí elektrickou energii pro celé družstvo a ještě ji odprodává do elektrické sítě. 250 zdejších krav má za úkol vyprodukovat co nejvíce mléka, které se prodává do Německa. Byl nám také vysvětlen rozdíl mezi mlékem a biomlékem, mezi krávou a jalovicí a další zajímavé věci. Co jsme ale určitě na této výpravě nečekali, byla inseminace dvou jalovic, která byla provedena před našima očima. To byl tedy zážitek. Povídání o bioplynce bylo poutavé z hlediska ekologie a obnovitelných zdrojů, protože biomasa, na kterou bioplynka funguje je právě jedním z těchto zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Byla to opravdu zajímavá exkurze.

I. Pešková