Postupné uvolňování mimořádných opatření ve školství – AKTUALIZACE

autor: | 4. června 2020 | Nepřehlédněte

Podle aktuálních informací MŠMT dojde k postupnému, ale pouze částečnému uvolnění mimořádných opatření týkajících se školství a to takto:

  • od 11.5. do 5.6.2020 budou moci docházet prezenčně do školy žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
  • Od 25.5. bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin o velikosti max 15 žáků. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat u žáků, kteří zůstanou doma distanční výuka.
  • Od 8.6. bude umožněna prezenční výuka žáků 6., 7. a 8. ročníku a to formou konzultací v hlavních vzdělávacích předmětech. Pro všechny žáky těchto tříd jsme společně s pedagogickým sborem školy připravili na následující dva týdny výukové PONDĚLKY A ÚTERKY. Tedy v tyto dny bude probíhat prezenční výuka ve škole, po zbytek týdne bude pokračovat online distanční výuka prostřednictví TEAMSů. Podrobnosti včetně rozvrhu přikládám níže.
  • Nezapomeňte prosím, že do školy nesmí nastoupit nikdo bez podepsaného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, které přikládám ke stažení.
  • Pro rodiče žáků, které v červnu čeká přijímací řízení a stejně tak pro rodiče dětí z 1. stupně připojuji důležité informace:

Zdeněk Šmída, ředitel školy

Související obrázky: