Pozvánka na vystoupení v kostelech

Srdečně zveme všechny žáky, sourozence, tatínky a maminky, babičky a dědečky, kamarády a přátele ve středu 17. prosince do kravařského kostela, kde se od 17 hod uskuteční každoroční vánoční vystoupení žáků Základní školy, Mateřské školky a Základní umělecké školy.

Taktéž se těšíme na vystoupení v kostele v Blíževedlích o den později, ve stejný čas, kam vás stejně srdečně opět zveme.

Za žáky a zaměstnance ZŠ Zdeněk Šmída, ředitel školy.