Projektové dny páťáků

Dne 26. 10. 2015 žáci prvého stupně včetně 5. třídy navštívili zemědělské družstvo AVENA. Měli jsme možnost vidět chov krav. Největší úspěch měla malá čerstvě narozená telátka.

Dne 27. 10. 2015 během výuky zpracovali žáci tematickou koláž zaměřenou na výchozí produkty nejen od hovězího skotu, ale i od ostatních hospodářských zvířat.

p.uč. Žižková