Realizujeme projekt MODERNÍ VÝUKA JAZYKŮ

autor: | 23. srpna 2019 | Nepřehlédněte

Na podzim 2016 jsme začali pracovat na projektu moderní jazykové učebny, která by byla financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Jsem velice rád, že se nakonec vše podařilo dotáhnout do úspěšné fáze realizace projektu a že od září roku 2019 budou žáci naší školy využívat tuto krásnou učebnu. Součástí projektu je také bezbariérovost školy, kterou jsme zajistili nájezdovou rampou u bočního vchodu, zakoupením schodolezu a rekonstrukcí bezbariérového WC.

Děkuji i touto cestou všem lidem, kteří přispěli svým dílem k tomuto našemu velkému úspěchu, děkuji zastupitelům Kravař, našemu zřizovateli, za obrovské pochopení a podporu. Učebnu slavnostně otevřeme v druhé polovině září.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

NÁZEV PROJEKTU: MODERNÍ VÝUKA JAZYKŮ

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program

Výzva IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrovaný program CLLD

Podvýzva č.8 LAG Podralsko Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II

Specifický cíl 4.1

Datum realizace 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009406

FINANCOVÁNÍ   2.499.153,15 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %

Státní rozpočet – 0 %

Spoluúčast žadatele, resp. zřizovatele 5 %

Související obrázky: