Projekt Skutečně zdravá škola

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, který napomáhá školským zařízením, kuchařkám, učitelskému sboru a zejména žákům k lepšímu životnímu stylu. Změny nebudou radikální a dramatické, přesto doufáme, že se nám podaří postupnými kroky v různých oblastech zlepšit životní a zejména stravovací život celé naší školy.

Sestavili jsme tým tohoto projektu:

 1. Zdeněk Šmída, ředitel školy
 2. Veronika Provazníková, vedoucí školní jídelny
 3. Iva Pešková, metodik prevence, učitelka 2.st
 4. Naděžda Trenčianska, učitelka 1.st
 5. Andrea Mrváňová, žákyně 7.třídy
 6. Veronika Hrdličková, žákyně 7.třídy
 7. Jaroslav Kříž, školník
 8. Radka Ondrušková, externí poradce

Podrobnosti najdou zájemci na http://www.skutecnezdravaskola.cz/

 

 

Na druhé pracovní schůzce týmu Skutečně zdravé školy v květnu tohoto roku jsme zhodnotili dosavadní úspěchy. Podařilo se:

 • funguje školní bylinková zahrádka, ve které mohou žáci pěstovat ve svém truhlíku cokoli si zasadí, mohou ale kdykoli při cestě do nebo z jídelny pozorovat ostatní bylinky a zeleninu, které zde pan školník pěstuje. Děkujeme za jeho ochotu a starost o zahrádku.
 • celý 1. stupeň navštívil kozí farmu v Držovicích.
 • provedli jsme dotazníkové šetření mezi žáky naší školy na téma “školní stravování”. Výsledky zpracováváme a připravujeme informovat rodiče.
 • testujeme nabídku zeleninového baru.
 • na každém jídelníčku informujeme o sezónních potravinách, na www školy informujeme o tom, kdo nám potraviny dodává.
 • ke každému obědu je jako jedna z možností k pití vždy čistá voda.
 • kompletně jsme vyměnili nábytek ve školní jídelně za moderní, nový, krásný. Stoly jsou dnes šestiúhelníkové, snad toto uspořádání žáky zaujme a ocení ho.

Jako další naše plány jsou:

 • připravit dotazník na téma školní stravování pro rodiče.
 • sestavit plán na uspořádání školního farmářského trhu v září 2018, před odchodem žáků na letní prázdniny je informovat o tom, aby pěstovali, promýšleli, připravovali se na podzimní prodej.