Testování Proškoly

Žáci ZŠ Kravaře mají bezplatnou celoroční možnost zkoušet si různé druhy testů – testy pro nejmenší, testy paměti, testy volby povolání, testy čtenářské dovednosti, atd. Vždy na začátku školního roku obdrží žáci přístupové údaje do tohoto systému, jehož finanční nároky nese škola. Informace podají průběžně třídní učitelé nebo ředitel školy.

www.proskoly.cz

www.proskoly.cz