Veřejný internet

Na chodbě školy ( u šaten) je počítač připojený na internet. Na vyžádání je přístupný občanům Kravař i okolních obcí v době od 7 do 15 hod. Zájemci se musí vždy nahlásit službě konající dohled u šaten, vedoucí školní jídelny V. Provazníkové nebo řediteli školy Z. Šmídovi.

Kromě internetu slouží počítač také k volnému přístupu zákonných zástupců do elektronické žákovské knížky žáků, tedy do školního informačního systému Bakaláři. Sem má každý žák i rodič své jedinečné přístupové údaje.

Systém ukazuje mimo jiné:

  • aktuální hodnocení včetně průměru v jednotlivých předmětech,
  • celkovou absenci včetně absence v jednotlivých předmětech,
  • aktuální domácí úkoly,
  • akce školy,
  • pololetní hodnocení,
  • rozvrh žáka včetně aktuálních změn.

Systém také umožňuje elektronickou komunikaci zákonných zástupců žáků s učiteli.

Více informací se dozvíte ZDE.