VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

INFORMACE PRO RODIČE a veřejnost

Podle §167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb., vyplývá povinnost na každé základní škole ustanovit školskou radu, jejíž funkční období je tříleté. Z důvodu ukončení tohoto období fungování školské rady na ZŠ Kravaře je povinnost ředitele školy uspořádat nové volby pro nové volební období. Naše školská rada má šest členů (2 zástupci z řad pedagogů, 2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků – oprávněné osoby a 2 zástupce za zřizovatele). Volby se řídí platným volebním řádem, který vydal zřizovatel – Obecní úřad Kravaře. Rodiče a zákonní zástupci žáků mohou podávat návrhy na kandidáty do školské rady z řad oprávněných osob.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB NA ZŠ KRAVAŘE

TERMÍN VOLEB: středa 12. května 2021

MÍSTO KONÁNÍ: online hlasování prostřednictvím zprávy Komens

ČAS KONÁNÍ VOLEB: započítány budou všechny hlasy, které přijdou během středy 12.5.2021

HLASOVACÍ LÍSTKY: všichni zákonní zástupci budou včas informováni o kandidátech opět zprávou Komens, na kterou tedy stačí při hlasování odpovědět.

ZPŮSOB VOLBY: odpovědí na zprávu Komens s informací o navržených kandidátech z řad zákonných zástupců.

PODÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY: do pátku 7. května 2021 zprávou Komens třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

ZVEŘEJNĚNÍ LISTINY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ: hromadnou zprávou Komens v pondělí 10.5.2021 a na webové stránce školy www.skolakravare.cz

VYHLÁŠENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ: do 5 dnů ode dne ukončení voleb budou výsledky zveřejněné na nástěnce školy, na úřední desce OÚ Kravaře a na webové stránce www.skolakravare.cz

Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ