Zaměstnanci

Vedení školy
Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel školy
Pedagogičtí pracovníci
1. třída Mgr. Naděžda Trenčianská  6. třída Mgr. Pavel Kureš
2. třída Mgr. Renáta Rejzková 7. třída Alice Křížová
3. třída Mgr.Jana Šmehlíková 8. třída Mgr. Hana Tesárková
4. třída Jana Hurtová 9. třída Mgr. Ivana Pešková
5. třída Mgr. Klára Bartošová
Učitelé bez třídnictví: Mgr. Radka Matoušková, Lenka Váchová, Tomáš Konvalina, Mgr. Zdeněk Šmída
Školní družina: Bc. Adriana Janošková, Mgr. Jana Šmehlíková
Asistentky pedagoga Bc. Adriana Janošková, Hana Vošvrdová
Provozní zaměstnanci
Školní jídelna: Veronika Provazníková, vedoucí ŠJ
Iveta Kaňovská
Kamila Fárová
Ostatní: Kristina Netolická
Lenka Petráková
Iveta Novotná
Anna Krejčíková
 Řidič Školáčku, školník: Jaroslav Kříž
 Topič, zahradník: Milan Trégr