Zaměstnanci

Vedení školy
Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel školy
Pedagogičtí pracovníci
1. třída Mgr. Renáta Rejzková  6. třída Alice Křížová
2. třída Mgr.Jana Šmehlíková 7. třída Mgr. Hana Tesárková
3. třída Jana Hurtová 8. třída Mgr. Ivana Pešková
4. třída Mgr. Zuzana Kroupová 9. třída Mgr. Andreas Savva
5. třída Mgr. Naděžda Trenčianská
Učitelé bez třídnictví: Mgr. Jaroslava Kroupová
Mgr. Pavel Kureš, Mgr. Zdeněk Šmída
Školní družina: Bc. Adriana Janošková, Eliška Rutterová
Asistentky pedagoga Bc. Adriana Janošková, Eliška Rutterová
Provozní zaměstnanci
Školní jídelna: Veronika Provazníková, vedoucí ŠJ
Iveta Kaňovská
Kamila Fárová
Ostatní: Kristina Netolická
Lenka Petráková
Iveta Novotná
Anna Krejčíková
 Řidič Školáčku, školník: Jaroslav Kříž
 Topič, zahradník: Milan Trégr