Školní řád 2020/2021

Aktuální školní řád schválený pedagogickou radou dne 25.8.2020 a doplněný o pravidla distanční výuky pedagogickou radou 7.10.2020. Schválen bude na nejbližším zasedáním školské rady s účinností od 1. 9. 2020

Školní_řád_2020_2021