2021/2022

Šablony III

Naše škola je příjemcem finanční podpory z projektu OP VVV a ze státního rozpočtu.

Výzva: 02_20_080

Název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Název operačního programu: Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Název projektu: Zvýšení kvality pedagogického sboru ZŠ Kravaře III

Finanční alokace: 430 904 Kč.

Stručný popis: budeme postupně realizovat tyto šablony: Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo školu).

Datum realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Školní klub

Naše škola je dále příjemcem finanční podpory z projektu OPZ a ze státního rozpočtu.

Výzva: 923/03_16_047/CLLD_15_01_104

Název výzvy: LAG Podralsko – Prorodinná opatření – III

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Školní klub Kravaře

Finanční alokace: 849 131 Kč.

Stručný popis: projekt řeší nedostatečnou kapacitu školní družiny, vytvořením školního klubu pro žáky z 1.stupně ZŠ. Umístěním dětí do tohoto klubu získají rodiče možnost udržet si současné zaměstnání nebo získat nové, zúčastnit se rekvalifikačních kurzů na ÚP, popřípadě i nadále pracovat jako OSČV. Výrazně tak přispějeme při slaďování rodinného a pracovního života.

Datum realizace: 1. 2. 2020 – 31. 12. 2022

Související obrázky: