2023/2024

Šablony OP JAK

Naše škola je příjemcem finanční podpory z projektu OP JAK „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a ze státního rozpočtu.

Výzva: 02_22_002

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007626 

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název operačního programu: Jan Ámos Komenský

Název projektu: Škola pro život

Finanční alokace: 902 225 Kč (Z toho 782 225 Kč Základní škola a 120 000 Kč Školní družina)

Stručný popis: budeme postupně realizovat tyto šablony: vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.

Datum realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Školní klub

Naše škola je od 1.1.2023 spolupracujícím subjektem MAS LAG Podralsko, která je příjemcem finanční podpory z projektu OPZ a ze státního rozpočtu.

 

Související obrázky: