Školní řád

Aktuální školní řád schválený pedagogickou radou dne 25. 8. 2020 a doplněný o pravidla distanční výuky pedagogickou radou 7. 10. 2020. Schválen byl na zasedáním školské rady s účinností od 1. 9. 2020

Školní řád