Školní knihovna

V průběhu školního roku 2015/2016 začala fungovat školní knihovna. Stavebně upravena byla díky příspěvku zřizovatele školy, knihy byly částečně ze stávajících či starších fondů školy a značnou měrou zakoupeny letos z prostředků projektu EU, konkrétně výzvy č. 56.

Knihovnicí je paní učitelka Hana Tesárková.

Služby školní knihovny může využívat kterýkoli žák školy po vyplnění přihlášky a podepsání jím i jeho zákonným zástupcem.

Provozní řád školní knihovny.

Související obrázky: