Přijímání dokumentů

Informace ředitelství školy o podmínkách přijímání dokumentů podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Název školy: Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, okres Česká Lípa

Kontakty:

Poštovní adresa: Školní 115, 47103 Kravaře

Telefonní čísla:

  • ředitel školy Zdeněk Šmída 602 313 576, 487 868 225
  • vedoucí školní jídelny Veronika Provazníková 602 313 553
  • vychovatelky školní družiny Adriana Janošková 602 313 525

Adresa internetové stránky: https://skolakravare.cz/

Elektronická adresa kanceláře školy (podatelny): info@skolakravare.cz

Další elektronická adresa: provaznikova@skolakravare.cz

Identifikátor datové schránky: mwqmnuz

Přijímané datové formáty: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html.

Přenosové technické nosiče dat, na kterých škola přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, USB flash disk.

Postup v případě, kdy dodaná zpráva má chybný datový formát nebo obsahuje škodlivý software:

  • pokud lze zjistit odesílatele (kontaktní údaje nebo elektronickou adresu), škola jej vyrozumí a stanoví další postup k odstranění závad.
  • pokud nelze zjistit odesílatele, datová zpráva se nezpracuje.

Postup v případě, že doručený dokument (digitální nebo analogový) je neúplný nebo poškozený:

  • pokud lze zjistit odesílatele (kontaktní údaje nebo elektronickou adresu), škola jej vyrozumí a stanoví další postup k odstranění závad.
  • pokud nelze zjistit odesílatele, datová zpráva se nezpracuje.

Související obrázky: