Zájmové útvary

Ve školním roce 2023/2024 mohou naši žáci trávit svůj volný čas mimo povinné vyučování dané rozvrhem při těchto aktivitách:

  • DESKOHRANÍ ve třídě p.uč. Jany Hurtové
  • KNIHOVNA téměř denně 705 – 740 hod, v odpoledních hodinách dle dohody s p.uč. Hanou Tesárkovou
  • PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY úterý středa 705 hod p.uč. Hana Tesárková a Radka Matoušková
  • FLORBALOVÁ AKADEMIE pro 1. i 2. st. – středa 1345 – 1500 Marek Dzierža za FBC Česká Lípa
  • KARATE pro 1. i 2. st. – úterý 15-16 h, pátek 14-15h Josef Polák
  • ANGLIČTINA pro 1. a 2. třídu – středa 5. + 6. hodinu – Jason Wangle
  • DOUČOVÁNÍ V různých časech u všech vyučujících.
  • ATLETIKA čtvrtek a pátek odpoledne p.uč. Roman Mazůrek
  • DIVADELNÍ KROUŽEK
  •  

Do naplnění své kapacity 50 žáků slouží k vyplnění volného času našich nejmenší žáků samozřejmě Školní družina.

Pro žáky 1. stupně, kteří se kapacitně nevejdou do školní družiny, je připraven školní klub, jehož fungování je umožněno díky projektu OPZ MPSV „Prorodinná opatření.

Svou pobočku má na naší škole Základní umělecká škola z Žandova. Saxofon a kytaru vyučuje pan učitel Jan ŠVEJDA, zobcovou flétnu paní učitelka Helena Cimplová, populární zpěv paní učitelka Daniela NOVOTNÁ a TANEC vyučuje paní učitelka Eliška LEŠÁKOVÁ.

Během velké přestávky a také po vyučování mají žáci možnost hrát ping-pong ve vestibulu školy.

Související obrázky: