Zájmové útvary

Ve školním roce 2021/2022 mohou naši žáci trávit svůj volný čas mimo povinné vyučování dané rozvrhem při těchto aktivitách:

  • DESKOHRANÍ třída čtvrtek 13 -14 hod Jana Hurtová
  • KNIHOVNA denně 705 – 740 hod, v odpoledních hodinách dle dohody Hana Tesárková
  • PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY středa 705 hod Hana Tesárková
  • FLORBALOVÁ AKADEMIE pro 1. i 2. st. – středa 1345 – 1500 Marek Dzierža
  • KARATE pro 1. i 2. st. – středa 15-16 h + 16-17h, pátek 14-15h Josef Polák
  • ANGLIČTINA pro 1. a 2. třídu – středa 5. + 6. hodinu – Jason Wangle

V tomto školním roce pokračují také jednotlivé aktivity projektu OP VVV “Šablony pro ZŠ III” a to konkrétně ČTENÁŘSKÝ KLUB a DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ. Přihlásit se na tyto aktivity je možné, účast se potom stává v daném pololetí povinná a bezplatná.

  • DOUČOVÁNÍ
    • V různých časech u těchto vyučujících: I. Pešková, J. Hurtová, R. Rejzková, N. Trenčianska, A. Křížová

Do naplnění své kapacity 50 žáků slouží k vyplnění volného času našich nejmenší žáků samozřejmě Školní družina.

Pro žáky 1. stupně, kteří se kapacitně nevejdou do školní družiny, je připraven školní klub, jehož fungování je umožněno díky projektu OPZ MPSV „Prorodinná opatření.

Svou pobočku má na naší škole Základní umělecká škola z Žandova. Zobcovou flétnu, saxofon a klávesy vyučuje pan učitel Václav FILIP, zobcovou flétnu paní učitelka Helena Cimplová, populární zpěv paní učitelka Eva LOSOVÁ a TANEC vyučuje paní učitelka Eliška LEŠÁKOVÁ.

Během velké přestávky a také po vyučování mají žáci možnost hrát ping-pong ve vestibulu školy.