Šmída Zdeněk

Změny v systému IDOL

Změny v systému IDOL

V souvislosti s připravovanou modernizací odbavovacího systému integrované dopravy Libereckého kraje (IDOL), jsme dostali průvodní dopis k uvedeným změnám a informační letáky pro žáky a jejich rodiče. Tyto dokumenty připojujeme pro lepší informovanost všech...

Gulag X-R Praha

Gulag X-R Praha

Komiks a video, příběhy obětí a pamětníků, expedice do Gulagu či výsledky unikátního výzkumu na Sibiři - to vše bylo náplní badatelsko-interaktivního odpoledne, kterého se v prostorách Anežského kláštera zúčastnili zájemci ze 6.-8. třídy. Program děti zaujal, a proto...

Den s archeology

Den s archeology

Jak se ze střípků a kosterních pozůstatků skládají obrazy dávné pravěké minulosti, mohli šesťáci se sedmáky na vlastní oči spatřit během archeologické exkurze v Lovosicích. Přihlíželi průzkumu pravěkých hrobů, byla jim přiblížena profese archeologa i antropologa a...

Mc Donald’s Cup

Mc Donald’s Cup

Fotbal je nejrozšířenější kolektivní hra na světě. Hraje se všude na celém světě. Hraje se i v Kravařích, Blíževedlích, Stvolínkách a v nejbližším okolí. A že se tady všude hraje dobře jsme jeli ukázat na fotbalový turnaj s názvem Mc Donald Cup. Jedná se o největší...

Májové štafety

Májové štafety

Dne 28. dubna byla pořádána na ZŠ Zákupy akce s názvem Májové štafety. Jedná se o dlouholetou tradiční akci a letos byl pořádán již XXXVIII. ročník. Ve stanovených kategoriích mezi sebou závodily štafety z 12-ti škol z celého okresu. Celkem se na start postupně...

ZUŠ ŽANDOV INFORMUJE

ZUŠ ŽANDOV INFORMUJE

ZÁPIS ŽÁKŮ DO VŠECH OBORŮ PRO ŠKOLNÍK ROK 2023/2024 PROBÍHÁ. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE ZDE: Alena Losová, dipl. um. ředitelka školy tel.: 736 159 248 e-mail: reditel@zuszandov.cz www.zuszandov.cz  

Česká Lípa židovská 2023

Česká Lípa židovská 2023

Na konci války se vždy mísí pocity radosti z osvobození, ale také smutku těch, kteří se sice míru dočkali, ale přišli o někoho ze svých blízkých. Obzvláště velký smutek prožívali židovští přeživší, kterým 2. světová válka vzala celé rodiny. Tyto skutečnosti jsme si...

Valpuržina noc

Valpuržina noc

Filipojakubská noc sice nastane až z neděle 30.4. na pondělí 1.5., my jsme ale svou čarodějnici upálili již ve čtvrtek. Děkuji paní učitelce Peskova Ivana a celé sedmé třídě za to, že čarodějnici vyrobili a dokonce došli na dřevo do nedalekého lesíka. Děkuji také...

Den Země

Den Země

Po celý poslední týden jsme si připomínali mezinárodní den Země, svátek naší planety. Ať již to byly projektové dny pro 1. i 2. stupeň, různě tematicky zaměřené hodiny, ale i úklid bližšího i širšího okolí školy. Děkuji všem zapojeným třídám, okolí školy máme zase po...

Robotika

Robotika

Dnes jsme si do školy pozvali experta na robotiku, pana učitele Falese ze střední průmyslové školy v České Lípě. Bylo to opravdu zajímavé dopoledne, kdy jsme se nejen dozvěděli mnoho nových informací, ale hlavně jsme si vyzkoušeli programoval roboty VEX Go, v čemž...