Beseda zaměřená na prevenci korupce.

autor: | 21. června 2018 | Akce

V září naši školu navštívila Mgr. Helena Doubková ze vzdělávací agentury Atrium, aby dětem přiblížila společensky aktuální a zároveň velmi ožehavé téma korupce. Formou skupinových prací, her a dalších aktivit se žáci seznámili se situacemi, v nichž se mohou s korupcí setkat, a vyzkoušeli si asertivní chování při nich. Beseda byla žáky velmi kladně hodnocena.

Mgr. Hana Tesárková

Související obrázky: