Chtěli byste se učit anglicky nebo německy v zahraničí? Máte šanci!

Naše škola se na konci školního roku 2014/2015 stala úspěšným žadatelem v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně jde o oblast 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. (pro případné zájemce uvádím odkaz na internetový portál OP VK).

Již během letních prázdnin a později i v první polovině následujícího školního roku budeme realizovat tyto Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. (2x)

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. (1x)

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. (1X Anglie, 1x Německo).

V rámci první šablony jsme již začali budovat novou školní knihovnu, kterou následně pomocí financí z tohoto projektu vybavíme encyklopediemi, knihami a elektronickými čtečkami.

Druhá umožní zvýšit odbornou úroveň výuky anglického jazyka pomocí jazykového kurzu ve Velké Británii.

Poslední šablony umožní finančně zajistit jazykové kurzy žáků v zahraničí. Konkrétně půjde o zájezd 10-ti žáků do Hastings v Anglii v termínu 20. – 26. 9. 2015 a o něco později taktéž jazykový kurz pro 10 žáků v Německu. Tyto kurzy jsou samozřejmě určeny pro žáky s vysokým zájmem o cizí jazyky. Účast je podmíněna úspěšným zvládnutím testu z příslušného jazyka na úrovni daného stupně ZŠ, který budou zájemci o účast v kurzech psát v prvním týdnu nového školního roku. V případě rovnosti výsledků přihlédneme ke známce z Aj na konci školního roku, případně rozhodne další test.

Test bude složený z 20 otázek zaměřených na reálie Velké Británie – What do you know about the United Kingdom? Bude obsahovat tematické okruhy: Londýn, dějiny VB, státní symboly, tradice a svátky, zeměpisné údaje o VB, královská rodina, počasí, jídlo apod. Materiály ke studiu jsou dostupné na:  http://projectbritain.com/

Pro větší motivaci přikládáme program kurzu ve Velké Británii:

1. den: odjezd z ČR přes Německo do Anglie
2. den: příjezd do přístavu Calais – přes kanál La Manche trajekt do přístavu Dover. Hastings,  procházka Old Town, Hastings Castle – zřícenina hradu, návštěva pašerácké jeskyně Smugglars Adventure – život pašeráků. Ubytování v rodinách v Hastings.
3. den: 4 lekce anglického jazyka, městečko Battle, místa bitvy u Hastings v roce 1066, návštěva bojiště, atrakce Yesterday ´s World – muzeum obchodu za viktoriánské doby.
4. den: 4 lekce anglického jazyka, návštěva Eastbourne, výlet na útesy Seven Sisters, dle domluvy a času možná  vyjížďka lodičkou k majáku Beachy Head.
5. den:  4 lekce anglického jazyka, přímořské letovisko  Brighton, návštěva Sea Life Centre – podmořské akvárium. Procházka městem, pohled na Royal Pavillion (dle zájmu skupiny možno zajistit návštěvu) – královské sídlo, které nechal vystavět král Jiří IV. jako své  letní útočiště v indickém, čínském a japonském stylu.
6. den: celodenní Londýn – procházka Londýnem kolem nejvýznamnějších míst:    Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, kolem St. James´s Parku k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square,   popř. dle času British Museum apod. Cesta metrem/vlakem na Greenwich,   procházka parkem k nultému  poledníku, kde na skupinu bude čekat autobus.  Odjezd zpět do ČR.
7. den: příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

 

Zdeněk Šmída, ředitel školy

OPVK_logo

OPVK_logo