Porazili jsme výběr USA v basebollu!

V pátek 22. dubna jsme porazili rozdílem třídy výběr studentů USA v basebollu. Proběhl totiž další ročník výborného projektového dne, během kterého k nám přijeli studenti pražské univerzity USAC z USA. Měli jsme tedy zase šanci procvičit si své znalosti a slyšet nefalšovanou angličtinu opravdových Američanů. Už i my máme dost zkušeností a víme, že největším nepřítelem je zbytečný stud a obavy, že něco řekneme nepřesně nebo špatně. A tak již velmi často hovoříme o zálibách, o tom, kde žijeme, o oblíbených jídlech a osobnostech a mnoha dalších věcech.

Zdeněk Šmída