Den s archeology

autor: | 14. května 2023 | Nepřehlédněte

Jak se ze střípků a kosterních pozůstatků skládají obrazy dávné pravěké minulosti, mohli šesťáci se sedmáky na vlastní oči spatřit během archeologické exkurze v Lovosicích. Přihlíželi průzkumu pravěkých hrobů, byla jim přiblížena profese archeologa i antropologa a v neposlední řadě si děti mohly prakticky vyzkoušet, co všechno tyto profese obnáší. Náš velký dík za skvěle zprostředkovanou i zorganizovanou akci patří panu řediteli ÚAPP Petru Lisskovi, paní antropoložce Janě Kuljavcevové Hlavové, panu archeologu Marku Půlpánovi a jejich skvělému archeologickému týmu. 

Hana Tesárková a Iva Pešková

Související obrázky: