Díky obci Blíževedly učíme interaktivně.

Učíme interaktivně

Učíme interaktivně

Znovu a opět děkujeme starostce Blíževedel paní Dvořákové i celému zastupitelstvu za velkou podporu ve formě již dvou interaktivních tabulí, na kterých již děti 2. a 3. třídy (a nejen ty) pilně procvičují probírané učivo.

Zdeněk Šmída