Dobrý skutek na Tři krále

autor: | 8. ledna 2022 | Nepřehlédněte

Děkuji Elišce Giesselové, Zdarinovi Lůžkovi a Ádě Pýchové za nezištnou pomoc ve čtvrtek 6. ledna, kdy se ochotně převlékli za Kašpara, Melichara a Baltazara a společně s kolegy z českokamenické Charity chodili po Kravařích, zpívali a vybírali příspěvky do největší dobročinné sbírky v ČR.

Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022

 

K+M+B 2022

K+M+B 2022

 

Související obrázky: