Družina děkuje paní Bendové

Družina

Družina

Velké poděkování posíláme do České Lípy paní Bendové za nemalý sponzorský finanční dar, díky kterému si děti ve školní družině mohou hrát s novými hračkami.