DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA!

autor: | 28. prosince 2018 | Nepřehlédněte

Vážení spoluobčané věnujte prosím náležitou pozornost danému sdělení a v žádném případě ho prosím nepodceňujte.
Zvláště prosíme proškolte děti, jak se mají v případě, o kterém vás informujeme, zachovat.

V odpoledních hodinách dnešního svátečního dne nás uskutečněný nález opravdu překvapil viz doložená fotodokumentace. K nálezu došlo v části obce Kravaře Veliká na návsi (pro místní na KRUHÁČI), na té stejné, kde jste často zvyklí potkávat větší množství dětí.

Přikládáme informace z dokumentů POLICIE ČR.

Za obec Kravaře Robert Lůžek.

 

Poranění o pohozenou jehlu
V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:

bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek,
co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.
Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:

objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,
s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,
použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.

Související obrázky: