Informace pro dojíždějící žáky – odpolední vyučování

Jak jsem slíbil na rodičovské schůzce, je velkou snahou školy přizpůsobit odpolední vyučování a umožnit žákům odjíždějícím směrem do Blíževedel, Litic a na Skalku, aby stihli spoj ve 14.40hod. Díky vstřícnosti vyučujících odpolední vyučování dle možností posunujeme o 10min dřív, 9. třída bude mít jednu hodinu VkZ od 6.55hod, tedy nultou hodinu.

Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ