Jak jsme poznávali Anglii

V rámci jazykového školního projektu jsme měli možnost vycestovat na týden do Anglie. Ovšem pouze ti z nás, kteří úspěšně vyřešili test zaměřený na znalosti o Velké Británii. Bylo nás deset. Po dvacetihodinové cestě busem a překonání kanálu La Manche jsme dorazili do místa našeho pobytu, města Hastings. Ubytování nebylo v hotelu ani v kempu, ale v rodinách, které se o nás dobře staraly, a my jsme tak měli dobrou příležitost poznat, jak to v anglických domácnostech chodí. Do školy jsme chodili sami, vybaveni mapami. To víte, že někteří z nás hned první den dorazili pozdě J… Výuka probíhala na jazykové škole, spolužáci byli z různých měst České republiky, vyučující byli Angličané. Stravu jsme si také užili – celý týden v duchu fast foodJ. Každý den byl pro nás uspořádán nějaký výlet či procházka: Battle, po stopách Viléma Dobyvatele a muzeum Yesterday´s World věnované obchodování a voskovým figurínám významných osobností, Brighton, přístavní molo s dětským casinem, útesy Seven Sisters, každoročně se snižující o 40 cm, s majákem, který při přílivu není vidět, protože je pod vodou, Smuggler´s caverns, po stopách pašeráků a nakonec hlavní město Londýn: London Eye, Big Ben, park u Buckinghamského paláce se spoustou veverek a také kino 4D, projekce z pohledu racka. Týdenní pobyt v Anglii pro nás znamenal skvělou zkušenost, všichni zúčastnění by se tam chtěli vrátit. Touto cestou děkujeme všem, kteří se postarali o perfektní organizaci celého jazykového pobytu.

Za účastníky zájezdu Iva Mrváňová, Denisa Bendová, Iva Trávníčková, Daniela Effenbergerová