Jeli jsme protidrogovým vlakem

autor: | 29. listopadu 2018 | Doporučené, Nepřehlédněte

V rámci primární prevence sociálně-patologických jevů vyjel celý druhý stupeň vlakem do Prahy za vlakem stojícím v Dejvicích. Nebyl to ale jen tak obyčejný vlak. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.
Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Skutečný příběh, který se odehrál před 18 lety, žáky velmi poutavou formou seznámil s tím, jak se člověk většinou dostane k užívání tvrdých drog a kam až ho tato závislost může dovést. Dle ohlasů žáků byla tato exkurze zhodnocena jako jedna z nejlepších akcí týkající se primární prevence. Doufejme, že jim ukázala cestu, kterou se nevydat.

Iva Pešková, metodik prevence

Související obrázky: