Jídelna informuje

Upozornění pro strávníky

Způsob úhrady stravného – obědy budou hrazeny vždy zálohově (dopředu). Výše zálohy je stanovena podle věkových a cenových kategorií strávníků.

žáci 7 – 10 let   440,– Kč
žáci 11 – 14 let   460,– Kč
žáci 15 a více let   480,– Kč
zaměstnanci ZŠ   600,– Kč
cizí strávníci 1100,– Kč

 

Bezhotovostní platba převodem z Vašeho účtu na účet ZŠ: 0904012389/0800 bude provedena vždy k 25. dni v měsíci (například: platba na září 2015 bude uhrazena nejpozději do 25. 8. 2015, atd.).

Hotovostní platba bude vybírána v průběhu celého měsíce, ale vždy dopředu. Výši částky určuje počet pracovních dní a počet odhlášek provedených do okamžiku placení (například: platba na září 2015 bude provedena v průběhu měsíce srpna, nejpozději do 28. 8. 2015 – platba na měsíc říjen 2015 bude uhrazena do 30. 9. 2015, atd.).

V případě nezaplacení stravného v řádném termínu, kdykoliv v průběhu školního roku, bude strávník odhlášen ze stravování.

Odhlašování obědů: obědy se z organizačních důvodů ŠJ odhlašují den předem do 14.00 hod.. V případě akutního onemocnění, kdy rodič nestihne provést odhlášení, má možnost si oběd první den nemoci odnést domů ve vlastním jídlonosiči. Na další dny je povinen dítě odhlásit (školský zákon 561/2004 Sb. § 119, vyhláška 107/2005 Sb.).

Provozní doba ŠJ: denně 6.00 – 14.00.

Kontakt: 602 313 553, e-mail: jidelnakravare@seznam.cz

 

V Kravařích 20. 5. 2015                                             Provazníková V.