Kravařské Vánoce a jarmark ve škole

autor: | 28. prosince 2011 | Akce

Několik dní před Štědrým dnem proběhlo v kravařském kostele společné vystoupení žáků mateřské, umělecké a základní školy. Malí umělci nadchli přítomné diváky svým zpěvem, hrou na nástroje, recitací i hereckými výkony.

Největší ovace sklidili po zásluze ti nejmenší, děti z mateřské školy a prvního stupně školy základní. Obrovský ohlas mělo divadelní představení deváťáků Vyrostla pidi jedlička – variace na známého filmového Mrazíka.

Podvečerní představení se vydařilo, diváci odcházeli prokřehlí, ale spokojení. Všem účinkujícím děkujeme a jejich práce si velmi vážíme.

Týž den ve škole probíhal Jarmark, kde si mohli nejen rodiče koupit výrobky dětí ze školy a dozdobit jimi vánoční stromek nebo stůl.

Můžete se podívat také na video z vystoupení žáků základní školy.