Křest knížky Zapomenutá velikonoční vajíčka

autor: | 8. listopadu 2011 | Akce

se konal v pondělí 31. 10. 2011 v liberecké knihovně a byl spojen s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže, které se zúčastnili také naši žáci. Knížka vyšla ve čtyřech jazycích, kromě češtiny také v polštině, němčině a lužické srbštině a  je složena z povídek, které se týkají nejvýznamnějších svátků – Masopustu, Velikonoc a Vánoc – a zvyků s těmito svátky spojených.

Ilustrace do knížky byly vybrány na základě dětské soutěže. Na naší škole předčítal v únoru svoji povídku Velikonoční řehtání pan Milan Bárta a tehdejší třeťáci a čtvrťáci kreslili obrázky. V konkurenci dětí z českolipského Špičáku obsadila naše děvčata – Denisa Bendová, Renata Danielová a Giorgia Missoni – první tři místa.

Všechny tři obrázky se stanou součástí putovní výstavy po knihovnách euroregionu NISA a vítězná ilustrace Denisy Bendové doplňuje povídku Velikonoční řehtání přímo v knížce.

Můžete se podívat na video z akce od Milana Bárty.