Máchův festival v Janovicích

autor: | 20. května 2024 | Nepřehlédněte

V roce 2023 proběhla v Dubé, v tamní sušárně chmele, přehlídka divadelních představení na počest spisovatele K. J. Erbena. A tato akce započala tradici, která se v letošním roce přenesla do Janovic do usedlosti Hockehof. Opět po roce se sešli nadšení ochotníci ze ZŠ Dubá, ZŠ Okna a samozřejmě i z naší školy. Nově se připojili také žáci ze ZŠ Lada, takže v průběhu odpoledne návštěvníky čekala čtyři představení. Erbenovu tvorbu vystřídala v letošním roce tvorba básníka Karla Hynka Máchy.  

Skvělé publikum nejdříve zhlédlo představení ZŠ Dubá o putování K. H. Máchy Dubou a jejím okolím. Žáci ZŠ Lada nám ve svém vystoupení představili básníkův život a ZŠ Okna zahrála svou hru Mácha/ Mág/ Máj/ My. Na závěr naši žáci vystoupili s hrou Máj po Kravařsku aneb Máchův reparát. Tato hra se dočkala již třetí reprízy a stále stejně diváky bavila.  

Divadelní odpoledne se vydařilo na jedničku. Karel Hynek Mácha by měl jistě radost, kdyby viděl, že i téměř po dvou stech letech jeho dílo nezůstalo zapomenuto a mladí nadšení herci se baví při recitaci jeho básní a hraní jeho nejslavnějšího díla – Máje. V Máchově kraji zkrátka děláme čest básníkovu jménu.  

Roman Mazůrek 


ZŠ Dubá

ZŠ Lada


ZŠ Okna

ZŠ Kravaře

Související obrázky: