Mezinárodní vědomostní, literární a výtvarná soutěž – LIDICE 2014

autor: | 3. dubna 2014 | Nepřehlédněte

 Žáci z 2. stupně se inspirovali tématem „Rodinné zemědělství, naše zahrádka a pole“, které vybrala Česká komise pro UNESCO. V hodině výtvarné výchovy jsme diskutovali, jak bychom toto téma výtvarně zpracovali. Nabízely se zajímavé techniky, a tak výběr nebyl zcela jednoznačný. Přesto jsme se s chutí pustili do práce a experimentovali i s kombinací kresby, malby, akvarelu, koláže. Výsledná dílka nás mile překvapila. Rozhodli jsme se, že společně vybereme ty nejzajímavější výkresy a pošleme je do soutěže. Posuďte sami, zda se výtvarné práce našim autorům povedly. A teď už netrpělivě čekáme na výsledky. Musíme být trpěliví až do konce května, dřív to nebude. Alespoň jsme tyto informace zjistili z harmonogramu celé soutěže. Ale už nyní můžeme našim soutěžícím poděkovat za to, že reprezentují naši školu v tak významné mezinárodní soutěži. Tady jsou jména účastníků výtvarné části:

Klára ULRICHOVÁ – 6. třída

Eliška ŠIMONOVÁ – 7. třída

Jaromír PŘÍVRATSKÝ – 8. Třída

Zaznamenala: Miluše Novotná

Jaromir_Privratsky

 

Eliska_Simonova

 

Klara_Ulrichova

Vědomostní a literární část soutěže proběhla nejprve formou školního kola. Zájemci museli vyhledat z různých zdrojů odpovědi na 15 otázek, které se tematicky týkaly Lidic a období 2. světové války. Dalším úkolem bylo vypracování literární práce na téma  Jaká Země byla – jaká Země bude? Ze sedmi soutěžících byli vybráni dva nejúspěšnější řešitelé – Nikola ŠUBRTOVÁ a Jaroslav FRÝDL – 8. třída. Jejich práce byly přihlášeny do 1. kola soutěže.
7. dubna budou zveřejněny výsledky. Jak Nikola a Jára uchopili téma literární práce, si můžete níže přečíst.

Zaznamenala: Hana Tesárková

Literární práce na téma Jaká Země byla – jaká Země bude?

Pohádka

Je tomu již dávno…Daleko, až za oceánem, žila rodina s malou holčičkou. Tatínek dojížděl za prací, maminka se starala o domácnost, babička pomáhala hlídat svou vnučku. Každé ráno spolu nakrmily slepice, husy a králíky. Obcházely políčka, na kterých si pěstovaly své plodiny. Brávaly si košíčky a cestou sbíraly kouzelné bylinky na různé neduhy.

„A jak se, babi, jmenovala holčička?“

„Evička.“

No a tahle Evička také s kamarády odváděla husy na pastvu nedaleko jejich domku. S kamarádkou Maruškou si často hrávaly před domem. Také se rády schovávaly v nedalekém lesíčku a pejsek Bobík je stopoval. Celé hladové pak utíkaly domů, kde již na ně čekávaly maminčiny výborné povidlové koláče. Po obědě se často houpávaly na houpačce, kterou Evičce vyrobil její tatínek. Maminka holčičky při šití šatů, což byl její koníček, s úsměvem sledovala. Vpodvečer chodívala Evička naproti tatínkovi, který jezdil z práce ze sousedního města. Spolu s tatínkem došli k rybníčku pro husy, které se tam celý den pásly. To byl Eviččin svět. Holčička moc chtěla, aby byl stále takový, aby se nikdy nezměnil…

Jednoho rána však babička svou vnučku probudila velmi brzy. Ve spěchu se celá rodina oblékla, museli se rozloučit s tatínkem a náklaďák Evičku, babičku i maminku odvezl pryč, do nějakého domu, kde společně s dalšími dětmi a ženami z vesnice přemýšlely o tom, co se děje, kde se to ocitly, ale hlavně co s nimi bude dál…

„A, babi, proč Evičku odvezli pryč z jejího domova?“

„Protože byla válka. Válka mění Zemi a změnila i Eviččin svět.“

Holčička již nikdy neviděla svého tatínka a s maminkou i babičkou, od kterých byla také odloučena, se setkala až po opravdu hodně dlouhé době.

Jak plynul čas, Evička se vdala, měla děti a nakonec se i ona stala babičkou.

„A taky povídá svému vnoučkovi pohádky?“

„Ano. A také vypráví příběhy ze svého života. A vždy je doplní o svou velikou zkušenost, že Země bude krásné místo k životu, ale nesmí na ní už propuknout žádná válka!“

Nikola Šubrtová

Z deníku velitele mise AlfaBetaGamaDelta 3

 

Jednoho dne ráno jsem od velitele základny Citronel dostal za úkol velet misi s názvem AlfaBetaGamaDelta 3, byla to má první mise, takže jsem ji bez váhání přijal.

Druhý den jsem dostal plán s popisem planety a cílem naší mise:

Na planetě, na kterou letíte, vládne mír a klid. Vaším úkolem je proniknout přes atmosféru a dostat se na povrch planety, kde projednáte s jejím zástupcem prodloužení míru mezi jejich a naším domovem. Souřadnice soustavy ve vesmírném prostoru jsou 9765x, 121234y a 666999z.

Planetu poznáte podle těchto indicií:
Je ze 70% pokryta oceány.

Nádherně modré zbarvení.

Žije na ní 7 miliard inteligentních obyvatel.

Budou vás radostně vítat.
(hlavně je pozdravte, na to si potrpí!)

Za 64 dní po odletu z domovské základny přistáváme na místě určení.

Zde velitel průzkumné mise pro domovskou základnu Citronel:

Hlásím se z planety dané souřadnicemi vesmírného prostoru: 9765x, 121234y, 666999z. Zkontrolujte souřadnice vesmírného prostoru planety Krásy. Cíl naší mise se neshoduje s indiciemi danými letovým plánem. Přepínám.

Zde domovská základna pro velitele průzkumné mise ABGD3:

Souřadnice ověřeny, cíl určení se s nimi shoduje. Podejte hlášení. Přepínám.

Hlásí se velitel průzkumné mise pro domovskou základnu Citronel:

Zpráva o stavu planety určené souřadnicemi:

Povrch planety tvoří z 90% pustina.

Gigantický šedý kráter.

(Pro sebe): Vyzařující zlo a smrt…

Odpovědí na naše hlasité pozdravy nám byla pouze ozvěna našich slov…

Zde domovská základna pro velitele průzkumné mise ABGD3:

Jste první mise, která tuto planetu navštívila po padesáti letech, nečekali jsme, že se za tu dobu takto změní… Vraťte se! Konec.

 

Jaroslav Frýdl