Mikuláš JIMI, andělé jak ze žurnálu a celá tlupa čertů…

To bylo dnes ve škole veselo! Vzácná návštěva prošla každou třídou, ano, samotný pan Mikuláš se dvěma anděly a tlupou ušmudlaných čertů. Moc dobře věděli, kdo zlobí a kdo je naopak hodný, ale všechno dobře dopadlo a protože si do pekla neodnesli rohatci nikoho, můžeme z toho usoudit, že máme školu plnou hodných dětí.