MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 12.10.2020

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) o organizačních změnách ve výuce:

Vláda omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V období 14. – 23.10.2020 bude probíhat distanční výuka.

Distanční výuka je podle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s platností od 25.8.2020 povinná (změnu školního řádu najdete na webu školy, posílám i zprávou KOMENS). Výuka probíhá prostřednictvím programu TEAMS, do kterého mají všichni žáci přístup a umí ho používat. Výuka bude zajištěna kombinací online hodiny a zadané samostatné práce. Vzhledem k tomu, že je i tato forma výuky ze zákona povinná, je nutné omlouvat absenci na online hodinách. Vypracované zadání bude hodnoceno nejen formativně (slovně), ale i známkou. Všichni PP budou dle svého rozvrhu na pracovišti připraveni konzultovat skupinově, ale i individuálně.

Zapůjčení tabletů je možné na základě smlouvy o výpůjčce (VEŠKERÉ TABLETY BYLY BĚHEM ÚTERÝ VYPŮJČENY ŽÁKŮM BEZ TECHNIKY).

VŠICHNI ŽÁCI MAJÍ ODHLÁŠENÝ OBĚD.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. Jinými slovy Podzimní prázdniny budou letos trvat celý týden 26.-30.10.2020


Děkuji vám za pochopení situace, věřím, že společně ji zvládneme. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.
 

S pozdravem.  Zdeněk Šmída, ředitel školy, 775975713, smida@skolakravare.cz