Moderní jídelna…

autor: | 25. května 2018 | Doporučené

V letošním školním roce jsme se rozhodli investovat nemalé peníze do obnovy nábytku ve školní jídelně. Chtěli jsme to udělat již dlouho, ale zatím jsme byli nuceni postupně obnovovat nábytek ve třídách na 1. stupni, letos ale již konečně vyšlo na jídelnu. Jistě není náhodou, že zrovna v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Skutečně zdravá škola, o kterém informujeme zde.

V rámci tohoto projektu se nám podařilo:

  • funguje školní bylinková zahrádka, ve které mohou žáci pěstovat ve svém truhlíku cokoli si zasadí, mohou ale kdykoli při cestě do nebo z jídelny pozorovat ostatní bylinky a zeleninu, které zde pan školník pěstuje. Děkujeme za jeho ochotu a starost o zahrádku.
  • celý 1. stupeň navštívil kozí farmu v Držovicích.
  • provedli jsme dotazníkové šetření mezi žáky naší školy na téma „školní stravování“. Výsledky zpracováváme a připravujeme informovat rodiče.
  • testujeme nabídku zeleninového baru.
  • na každém jídelníčku informujeme o sezónních potravinách, na www školy informujeme o tom, kdo nám potraviny dodává.
  • ke každému obědu je jako jedna z možností k pití vždy čistá voda.
  • kompletně jsme vyměnili nábytek ve školní jídelně za moderní, nový, krásný. Stoly jsou dnes šestiúhelníkové, snad toto uspořádání žáky zaujme a ocení ho.

Jako další naše plány jsou:

  • připravit dotazník na téma školní stravování pro rodiče.
  • sestavit plán na uspořádání školního farmářského trhu v září 2018, před odchodem žáků na letní prázdniny je informovat o tom, aby pěstovali, promýšleli, připravovali se na podzimní prodej.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

 

Související obrázky: