Návrat žáků od 17. 5. 2021

autor: | 9. dubna 2021 | Nepřehlédněte

1. všechny ročníky nastupují k prezenční, tedy denní výuce a to bez systému týdenních rotací,
2. obnovena bude činnost školní družiny a školního klubu (již není podmínkou homogenita skupiny),
3. normálně bude fungovat školní jídelna, žáci, kteří chodili před uzavřením školy mají oběd automaticky přihlášený,
4. vyučovat se bude podle stálého rozvrhu v Bakalářích , včetně odpolední výuky,
5. uvnitř budovy je stále povinnost používat ochranu dýchacích cest, proto se budeme snažit vyučovat i venku, kde již tato povinnost neplatí,
6. výuka Tv bude pouze venku,
7. TESTOVAT SE BUDOU VŠICHNI ŽÁCI POUZE 1X TÝDNĚ A TO V PONDĚLÍ RÁNO (nebo první den v týdnu, kdy dorazí do školy) a to i nadále antigenními testy. Testování bude probíhat v ranní družině a poté ve třídách v 7:45 či o něco dříve, aby pokud možno nezasáhlo do výuky. Test za přítomnosti rodičů bude prováděn odděleně od všech žáků školy ve vestibulu – u ředitelny. Zájemcům vydá potvrzení o negativním testu ředitel školy pouze na vyžádání.

Školáček přechází na plný běžný provoz, velice ale apeluji na všechny uživatele této služby, aby měli včas předplaceno.

Testování se nemusí účastnit děti, které:

  • doloží negativní výsledek RT-PCT nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin (např. jste si nechali dělat test z důvodu setkání rodiny s pozitivní osobou apod.),
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu (nutné doložit potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.).

Postup při zjištění pozitivního výsledku z testování ve škole:

Pozitivně testovaného žáka si odvádí domů zákonný zástupce, je povinen o této skutečnosti informovat ošetřujícího lékaře dítěte, ten je povinen rozhodnout o provedení kontrolního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku. O výsledcích tohoto testu neprodleně informuje školu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.

PROVOZ ŠKOLY

Po výuce bude zajištěn běžný provoz školní družiny i školního klubu. Při vyzvedávání dětí z družiny vás prosíme, abyste nechodili do vnitřních prostor školy, ale zavolali na telefon družiny (602 313 576) Adrianě Janoškové, která vám dítě pošle do šaten odkud samo odejde před školu.

VÝUKA

Prezenční výuka ve škole bude probíhat podle starého rozvrhu, který mají všichni v Bakalářích a to včetně odpolední výuky a výuky tělesné výchovy, která je nově povolena ve venkovních prostorech a bez ochrany úst.

Děkujeme Vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení. Věříme, že vše zvládneme ku prospěchu dětí.

Související obrázky: