„Nemusíš být génius, abys chápal matiku!“

autor: | 12. října 2022 | Nepřehlédněte

V úterý 11. října jela parta šestnácti odvážných deváťáků za brzkého ranního kuropění do Liberce pokořit matematické úlohy a kvízy, které byly pro ně v IQLANDII připraveny. Expozice MatematikUm, kterou jsme navštívili, obsahovala soubor didaktických pomůcek a programů, které byly zaměřené na kritická místa učiva a matematiku v praxi. Zprostředkovala žákům matematiku zcela novým způsobem, který jim ukázal, jak používat matematiku každý den i mimo školu, a že její hlubší pochopení nám pomáhá lépe chápat a objevovat svět kolem nás. 

Matematické vzdělávací programy a didaktické pomůcky vznikly za podpory projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje NAKAP II. Za možnost účastnit se tohoto programu i za finanční podporu děkujeme.

Ivana Pešková, Radka Matoušková a žáci ze ZŠ Kravaře

 

Související obrázky: