Netradiční divadelní představení v angličtině.

autor: | 12. března 2024 | Nepřehlédněte

V pondělí 11. března se děti ze ZŠ Kravaře hodily do gala a navštívily nově opravené Jiráskovo divadlo v České Lípě. Žáci 3., 4., a 5. třídy zhlédli činoherní anglicko-české představení John and Mary a žáci 6. a 7. třídy anglické představení Peter Black. Divadelní centrum nám poskytlo pracovní listy, díky kterým jsme si s dětmi v hodinách AJ předem prošli potřebnou slovní zásobu.  

V pohádce John and Mary (Jeníček a Mařenka) byla jazyková úroveň nastavena tak, aby i mladší žáci úspěšně zdolali výzvu, kterou pohádka v anglicko-českém jazyce představuje a zažili používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Ve známém příběhu jsme si užili humorné situace, písničky, tanec i ponaučení.

Představení Peter Black (Černý Petr) vypráví příběh člověka, který shání práci. Pracovní agentura mu nabízí spoustu možností. Dialogy mezi jednotlivými postavami byly založené na velmi srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídala i náročnost anglického jazyka. Anglický text tvořil většinu mluveného textu a byl rozdělen do několika příběhových linií. 

Obě představení nás pobavila. Výlet za kulturou jsme si všichni užili.

Klára Bartošová a Alice Křížová

Související obrázky: