Nová laboratoř FYZIKY a CHEMIE.

Projekt spolupráce, osa IV LEADER, opatření IV.2.1

Reg. číslo: 13/019/4210a/451/000016

„Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!“

LAG Podralsko spolu s MAS Achát v rámci projektu spolupráce z opatření IV.2.1. PRV představily svou činnost mladé generaci a zapojily ji do malých projektů na principu
LEADER. Projekty byly zaměřeny na pořízení zázemí pro spolkovou činnost. MAS oslovily na svém území školy a spolky. Na území LAG Podralsko i MAS Achát bylo shodně podpořeno 15 míst, v nichž se projekt realizoval. Skupiny dětí a mládeže, zvané „mafie“, si samy připravily projekty a navzájem si je obodovaly podobně, jako MAS vybírají projekty opatření IV.1.2. S pořízeným vybavením – hudebním, sportovním a zájmovým se tento rok konaly společné akce pro veřejnost se zapojením mafií z partnerské MAS a také workshopy, na kterých si vzájemně mafie vyměnily své zkušenosti a poznatky.
Pořízené vybavení na území LAG Podralsko:
 • ZŠ a MŠ Žandov – zahradní venkovní maxihry vč. pingpongového stolu
 • ZUŠ Žandov – kontrabas
 • ZŠ Kravaře – vybavení laboratoře „Klubu vynálezců“
 • ZŠ a MŠ Zahrádky – vybavení keramické dílny
 • ZŠ a MŠ Jestřebí – florbalové vybavení
 • ZŠ a MŠ Stružnice – vybavení fotografického kroužku elektronikou
 • PS Výři Stráž pod Ralskem – horolezecké a tábornické vybavení
 • Lutra o,s – elektronika, vozík k převozu kánoí a vodácké vybavení
 • ZŠ a MŠ Dubnice – vybavení keramické dílny
 • ZŠ Volfartice – hrnčířský kruh a malířské stojany
 • ZUŠ Jablonné v Podještědí – hudební nástroje
 • SKZŠ Jablonné v Podještědí – gymnastické vybavení
 • ZUŠ Doksy – hudební nástroje
 • ZŠ a MŠ Staré Splavy – keramická pec
 • ZŠ Dubá – vybavení kroužku mediální tvorby
Přejeme všem mafiím, aby jim vybavení přinášelo radost a užitek a těšíme se na společné akce v příštím roce.
Klub vynálezců

Klub vynálezců

EU   LEADER   Achát    LAG   Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.