Oznámení o vyhlášení volného dne

autor: | 7. prosince 2010 | Akce

Ředitelka Základní školy Kravaře vyhlašuje se souhlasem zřizovatele OÚ Kravaře pro žáky jeden volný den – středa 22. 12. 2010 z organizačních důvodů (§ 24, odst.2, školského zákona č.561/2004 Sb.)

Školní jídelna bude v provozu.

Žáci si sami zajišťují odhlášení oběda u vedoucí ŠJ paní V. Provazníkové.

Všichni rodiče a zákonní zástupci žáků byli o tomto volnu prokazatelně informováni.