Přednáška o uprchlické krizi

V pondělí 27. 2. k nám přijely hned dvě vzácné návštěvy. Jednak slavný dobrodruh a fotograf Stanislav Krupař, který navštívil několik válečných zón a dramatických lokalit na naší planetě a mimo jiné se tajně zúčastnil nebezpečné životní cesty lidí ze Sýrie do Evropy přes Středozemní moře. Kdo jiný by tedy měl o těchto nepředstavitelně krutých a těžkých životních zkouškách vyprávět než právě přímý účastník a navíc světový fotograf.

Druhým vypravěčem byl žák českolipské základní školy Zakaria Jawich, který do podzimu 2016 žil v Libanonu, kam musel uprchnout ze syrského města Aleppo. Zakaria nám vyprávěl svůj životní příběh, z čehož přešel po mnohých přítomných zádech mráz nahoru i dolu. Nyní máme možnost porovnat si význam slovního spojení “životní trable” tak, jak ho chápeme my a jak například Zakari.

Děkuji oběma mužům za čas a vyprávění, děkuji i paní Doubkové za zprostředkování této akce.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

Syrská krize

Syrská krize