Předškolní děti u zápisu.

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl na naší základní škole zápis předškolních dětí k povinné devítileté školní docházce, kterou nastoupí v pondělí 4. září 2017. Děti přišly hezky oblečené a hlavně natěšené na otázky a úkoly od paní učitelky, které bez problému splnily. Veškeré důležité informace včetně přijatých dětí dle registračního čísla najdete v sekci DOKUMENTY.

Budoucí první třídu povede paní učitelka Jana Hurtová. Společně s panem starostou již nyní přemýšlíme, jak opět zorganizovat co nejhezčí vítání prvňáčků, které letos vychází opravdu na pondělí 4. září 2017. Všechny samozřejmě zavčas informujeme, neboť jsme mimo jiné slíbili uspořádat třídní schůzku rodičů těchto dětí ještě v červnu.

Děkuji všem kolegyním za precizně připravený zápis, děkuji sehrané dvojici administrativní části paní Zahrádkové a Provazníkové, bez kterých by tato akce rozhodně tak hladce neproběhla. Děkuji všem rodičům, kteří byli dětem tou největší oporou.

Zdeněk Šmída, ředitel školy