Projekt čtenářské dílny

Žáci páté třídy se zapojili do projektu „ČTENÁŘSKÉ DÍLNY“

Během několika málo čtenářských dílen jsme se naučili pracovat s beletristickým textem a pohádkou. Je pro nás hrou a zábavou vyhledávat v textu citace, poznávat kladné a záporné postavy, umět je charakterizovat a zaujmout svým hlasitým projevem spolužáky a paní učitelku. Budeme zdatnými čtenáři. Ve třídě jsme si založili knihovničku a navštěvujeme velkou školní knihovnu.

Žáci 5. třídy a paní učitelka Žižková

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě

Čtenářské dílny v 5. třídě